Buiksloterham door Metabolic - Circulaire Gebiedsontwikkeling

Summary
Het gebied Buiksloterham in Amsterdam Noord is een living lab voor circulaire gebiedsontwikkeling met een sociaal en divers woon- en werkklimaat.
Buiksloterham door Metabolic - Circulaire Gebiedsontwikkeling
solution

Het gebied Buiksloterham in Amsterdam Noord is een living lab voor circulaire gebiedsontwikkeling. Het is dé plek waar op dit moment het experiment en onderzoek plaatsvindt op het gebied van hernieuwbare energie en gesloten kringlopen van bijvoorbeeld voeding en materialen op lokale schaal.

Living Lab

Circulair Buiksloterham levert aansprekende circulaire prestaties. De wijk is een “living lab” waar experiment, onderzoek en innovatie actief worden aangemoedigd en toegepast en waar kennis wordt gedeeld binnen en buiten de wijk. Het woon- en werkklimaat is sociaal en divers en kent een hoge mate van betrokkenheid van bewoners en ondernemers. Er is een lokale en veerkrachtige economie waar diensten en goederen worden uitgewisseld met geld, tijd en lokale ruilsystemen. Energie is afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Producten en materialen worden teruggewonnen voor hergebruik, reparatie en verdere recycling. Het projectteam “Circulair Buiksloterham” bestaat uit: Metabolic, Studioninedots, DELVA Landscape Architects, Frank Alsema, Peter Dortwegt en Saskia Müller. Het voormalig industriegebied in Amsterdam Noord werd in korte tijd door publieke en private partijen ontwikkeld tot een wijk met hoge circulaire ambities.
 

Circulaire Ambities

Op basis van uitgangspunten van de circulaire economie zijn voor het Buiksloterham-project verschillende ambities geformuleerd. Deze aspiraties bestaan onder andere uit zelfvoorziening op energiegebied gebaseerd op hernieuwbare energie, een ‘zero waste’ & ‘zero emission’ buurt met een zo veel mogelijk gesloten materiaalstroom en de regeneratie van het lokale ecosysteem. Naast deze circulaire projecten wordt er ook een diverse, leefbare en inclusieve woonwijk gerealiseerd. De combinatie van duurzame innovatie binnen een levendige woonwijk draagt daardoor bij aan de lokale economie en stimuleert ondernemerschap. Bewoners en bedrijven worden betrokken bij lokale investeringen en waardeontwikkeling, wat Buiksloterham maakt tot een gezonde, veilige en aantrekkelijke omgeving met ruimte recreatie en ontspanning.
 

Stakeholders

De nieuwste ecologische buurt van Amsterdam is een wereldwijd toonbeeld van circulaire stedelijke ontwikkeling. In 2015 is het Circulair Buiksloterham Manifesto ondertekend door meer dan 25 toegewijde stakeholders, om zo publieke steun te bieden voor vervolgonderzoeken en proefprojecten. Binnen Buiksloterham heeft Metabolic meegewerkt aan meerdere innovatieve duurzaamheidsprojecten zoals De Ceuvel, Schoonschip en de circulaire appartementen die Amvest en Hurks ontwikkelen.
 

Metabolic

Metabolic ontwikkelt tools en methodieken om organisaties te ondersteunen bij het circulair maken van hun activiteiten. Een concreet voorbeeld is het opstellen van indicatoren voor circulaire gronduitgifte voor de gemeente Amsterdam. Een groot deel van hun projecten heeft ook een praktisch component. Of het nu gaat om circulaire gebiedsontwikkeling op provinciaal niveau zoals Buiksloterham of om circulair wonen op gebouwniveau zoals de Spaarndammertunnel, Metabolic stelt altijd concrete maatregelen voor waarmee verandering op systeem- en materiaalniveau kunnen worden bereikt. De projecten van Metabolic versnellen de transitie naar een circulaire economie en leveren daarbij ook een positieve sociale impact. De Cleantech Playground De Ceuvel dat onderdeel uitmaakt van Buiksloterham heeft een oude scheepswerf in een bruisende broedplaats voor creatieve en sociale onderneming getransformeerd door gebruik te maken van ge-upcyclede materialen. De Ceuvel maakt duurzaamheid tastbaar door te laten zien hoe schone technologie, voedselproductie, nutriëntenkringlopen, en natuurlijke reiniging strategieën in de stad geïntegreerd kunnen worden. Jaarlijks ontvangt De Ceuvel ongeveer 70,000 bezoekers en organiseert wekelijks evenementen om kennisdeling te stimuleren, informatie te verspreiden, en de wereld om ons heen te inspireren.
 

Noodzaak voor Duurzame Gebiedsontwikkeling

De noodzaak voor de transitie naar de circulaire inrichting van steden dringt zich al geruime tijd aan. De opgave van Buiksloterham als binnenstedelijk transformatiegebied biedt een uitgelezen mogelijkheid om stedelijke ontwikkeling te herdefiniëren en wordt daarom ook als best practice op de kaart gezet.

https://naturalcapital.futureproof.community/uploads/e9d4bfbf68657c33831429296cf85d37_large.png

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt De Groene Zaak de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.
Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?