Bio Futura - circulair ondernemen met biologisch afbreekbare producten

Summary
Bio Futura is overtuigd van de voordelen van biologisch afbreekbare producten en wil traditionele plastics vervangen met hun duurzame verpakkingen.
Bio Futura - circulair ondernemen met biologisch afbreekbare producten
solution

Bio Futura is overtuigd van de voordelen van biologisch afbreekbare producten en streeft ernaar de traditionele “petroleum plastics” zoveel mogelijk te vervangen met hun duurzame verpakkingen en disposables.

Duurzame én Eerlijke Producten

Bio Futura is importeur, groothandel en webshop in duurzame disposables en verpakkingen. De materialen ((C) PLA, Suikerriet, Palmblad, Mater-Bi, Hout) van de producten komen zowel uit Azië als Europa en worden zoveel mogelijk ingekocht in de landen waar de grondstoffen vandaan komen. Hiermee streven zij niet alleen naar volledige vervanging van de traditionele plastics, maar ook naar eerlijke en duurzame handel. Bio Futura is operatief in Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk, Frankrijk en Denemarken.
 

Kringlopen Sluiten

Het doel van Bio Futura is dan ook om zoveel mogelijk olieplastics te vervangen door biobased en composteerbare alternatieven. Enerzijds maakt dit de samenleving minder afhankelijk van vervuilende olieplastics, anderzijds komt er bij de productie van olieplastics veel meer koolstof vrij vergeleken met materialen/producten uit hernieuwbare grondstoffen. Daar komt bij dat slechts een klein gedeelte van de olieplastics gerecycled wordt. Het overgrote deel wordt gestort, verbrand of beland in de natuur. Met hun biobased en composteerbare materialen wil Bio Futura de kringlopen sluiten door aan te zetten tot het verwerken van afval en restproducten na gebruik in bijvoorbeeld compost of biogas. Doordat klanten overgestapt zijn naar biobased alternatieven is voorkomen dat tonnen aan olieplastics is afgenomen. Hierbij is ook een aanzienlijke besparing in uitstoot van koolstof gerealiseerd.
 

Inspiratie

Een simpele documentaire over festivalbekers van mais leidde tot een stortvloed aan ideeën en nieuwe initiatieven voor Wouter Moekotte, oprichter van Bio Futura. "Welke verpakkingen kunnen nog meer van hernieuwbare grondstoffen gemaakt worden? Waarom zien we dit niet veel meer?" vroeg hij zich af en zo wilde hij iets doen aan de vervuiling door olieplastics. Vrij snel was duidelijk dat er belangrijke milieuvoordelen te behalen zijn. Sinds 2008 worden de verpakkingen geleverd aan een breed publiek, zoals restaurants, gemeentes, scholen en evenementorganisaties. Inmiddels bestaat het assortiment uit meer dan 250 artikelen, waarvan het overgrote deel bijna volledig aan de Europese composteringsnorm EN-13432 voldoet.
 

Biobased Economie

Bio Futura zoekt verder naar producten uit agrarische reststromen die de kringlopen sluiten. Het is belangrijk de technische en biologische kringlopen te sluiten, afval bestaat immers niet meer als we grondstoffen keer op keer weten te gebruiken. Bio Futura gelooft in het belang van een snelle transitie naar een circulaire en biobased economie. Dit doen zij concreet door het verhaal achter de producten en materialen beter naar voren te brengen, meer informatie te verschaffen over end-of-life opties (oplossingen aandragen na gebruik: compostmachine, e.d) en door hun klanten te bedienen met een ruimere keuze aan duurzame verpakkingen en disposables.
 

Circulair Programma

Verreweg het meeste wegwerpservies wordt nu nog uit aardolie gemaakt. Sinds 2008 biedt Bio Futura als alternatief hiervoor milieuvriendelijke producten uit duurzame grondstoffen aan. Zij achten het belangrijk om hun kennis te delen (kennisbank, social media, blogs) en feitelijk (cijfermatig) inzichtelijk te maken welke voordelen hun hernieuwbare materialen hebben; niet alleen in de productie, maar ook in de verwerking na gebruik. Bio Futura is continue op zoek naar mogelijkheden om met 'gezonde' materialen afvalstromen te verminderen en/of op een duurzame manier te verwerken. Hun circulaire programma bestaat onder andere uit het bewust kiezen, scheiden en inzamelen van afval om daar vervolgens weer nieuwe materialen of compost van te produceren. Verder bouwen zij met hun leveranciers en partners aan een lange termijn relatie gebaseerd op vertrouwen, transparantie en vooruitgang. Zo zoekt Bio Futura altijd duurzame partners waarmee zij elkaar vanuit dezelfde visie kunnen versterken.
 
Foto: Peter van Dijk

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt De Groene Zaak de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.
 
Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Read more