Afval Loont

Afval Loont
solution

Afval Loont is een innovatief inzamelconcept, waarbij consumenten per kilogram ingeleverd gescheiden huishoudelijk afval direct worden betaald.

De Nederlandse Recycle Bank

‘Afval loont, de Nederlandse Recycle Bank’, is een concept waarin Van Gansewinkel, initiatiefnemer Jørgen van Rijn en Rebel Group participeren. Vanaf 2015 wordt de pilot in Hoogvliet uitgebreid met extra vestigingen in Nederland.

Ambitie

De ambitie is om het concept in de komende jaren te laten groeien naar twintig tot dertig filialen. Deze groei is ook noodzakelijk om ‘Afval loont’ zelfstandig te laten opereren.

Werkwijze

‘Afval loont’ betaalt geld voor iedere ingeleverde kilo afval – textiel, elektronica, plastic, papier, metaal en frituurvet. De consument zet het bedrag op een spaarpasje en per 10 euro betaalt ‘Afval loont’ uit. Dat kan op een persoonlijke rekening of op de rekening van een goed doel gezet worden.

Mooi initiatief

We vinden dit om meerdere redenen een heel interessant initiatief. Allereerst, omdat het banen creëert voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en re-integratietrajecten ondersteunt. Ten tweede, vanwege het directe contact met de consument. Ten derde, omdat Van Gansewinkel op een goede manier gesorteerde grondstofstromen binnenkrijgt.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?