Zalsman compenseert CO2-uitstoot met planten van bomen

GOAL & TARGET
Elk jaar stoten we bij Zalsman zo’n 400 ton aan CO2 uit. Omdat we graag CO2-neutraal willen produceren, compenseren we onze uitstoot door bomen te planten.
Zalsman compenseert CO2-uitstoot met planten van bomen
library

We doen vandaag de dag zoveel dat we meer CO2 de lucht inbrengen dan de overgebleven natuur kan opnemen. De oplossing? Schoner produceren, maar ook compenseren. Bij Zalsman doen we dit door bomen te planten in Indonesië. Zo dragen we bij aan een beter milieu én bieden we de lokale bevolking een mooi toekomstperspectief.

Nu compenseren, straks CO2-neutraal produceren

Elk jaar stoten we bij Zalsman BV - drukken, printen, web2print en logistiek - zo’n vierhonderd ton aan CO2 uit. Deze hoeveelheid daalt, maar het moment dat we op nul uitkomen is nog ver weg. Omdat we graag CO2-neutraal willen produceren, compenseren we onze uitstoot. In samenwerking met Paul Burgers van CO2 Operate BV dragen we bij aan de rehabilitatie van ecosystemen door middel van bosherstel en de aanplant van bomen.

Bomen planten

Hoe het werkt? Paul Burgers legt het uit. “Bomen halen CO2 uit de lucht en zetten die om in zuurstof. We planten net zoveel bomen als Zalsman nodig heeft om de CO2-uitstoot te compenseren. Dat doen we op West-Java en Sumatra, zodat de lokale bevolking er letterlijk de vruchten van plukt. We kiezen namelijk bomen waaraan mooie producten groeien, zoals kruidnagels, fruit en cacao. Op die manier verdienen de boeren geld voor een huis, eten en scholing. Tegelijkertijd herstelt het ecosysteem, vergroot de biodiversiteit en dragen we bij aan schone, gezonde lucht. Daarmee ondersteunen we de mondiale duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals.”

Samenwerking met CO2 Operate

CO2 Operate is het bedrijf van Paul Burgers. In 2004 promoveerde hij op een effectieve, ecologische wijze van bosherstel die voor iedereen – zowel arm als rijk – toegankelijk is. Om te voorkomen dat zijn idee in de la zou belanden, besloot hij de handen ineen te slaan met de boeren die hem tijdens zijn onderzoek hadden geholpen. Inmiddels heeft hij samen met hen al meer dan 150 hectare nieuw bos gerealiseerd.

De boeren op West-Java en Sumatra zijn getraind om samen met CO2 Operate te berekenen hoeveel CO2 er jaarlijks wordt afgevangen. Per hectare is dat zo’n vijftig ton per jaar. “Onze rekenmethodes worden inmiddels internationaal erkend. Verwachting is dat we op korte termijn met erkende CO2-certificaten kunnen gaan werken”, aldus Paul. “Interessant voor Zalsman. In totaal hebben we voor het bedrijf ruim tien hectare bos geplant.”

Omgeving komt tot leven

Paul is blij met de duurzame investering van Zalsman. “In vijf jaar tijd groeit een kaal gebied uit tot een compleet bos. De omgeving komt tot leven. Letterlijk: allerlei dieren vinden er hun thuis. We hebben laatst zelfs voetafdrukken van de beschermde Sumatraanse tijger gespot.” Hij vervolgt: “Boeren staan in de rij om mee te doen. Voor hen is het project een mooie manier om goede inkomsten te genereren. We behandelen hen niet als arme mensen, maar als volwaardige ondernemers. En dat wordt gewaardeerd.”

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library item?