Water zuiveren via het Airprexsysteem

Water zuiveren via het Airprexsysteem
library

Een waterzuiveringsinstallatie om de circulaire economie te stimuleren. Het klinkt als muziek in de oren. Airprex is een voorbeeld van een duurzaam systeem voor een waterzuiveringsinstallatie, ontwikkeld door de “Berliner Wasserbetriebe.”

Scheiden van stoffen
Airprex zorgt ervoor dat verschillende stoffen, waaronder struviet, kan worden afgescheiden. Dit gebeurt nadat in een reactor het uitgegiste slib belucht wordt door toevoeging van magnesiumzout. De Berliner Wasserbetriebe had dit proces ontwikkeld, omdat daar dezelfde problemen met struviet zijn ontstaan als bij de RWZI’s in Nederland. In onderstaand figuur wordt het proces in kaart gebracht. 

https://naturalcapital.futureproof.community/uploads/ddecab8cfe95a486f2aac8c77ad87190_large.png

Het waternet haalt water uit het rioolslib om het vervolgens te zuiveren. Hierna wordt in de gistingstanks energie gewonnen. Na de gistingstank volgt direct een volgende tank. Bij dit proces is de slib nog verhit, wat een groot voordeel is aangezien dit nodig is voor de verdere verwerking.

Belangrijk in dit proces is een verhoging van de pH-waarde. Door het beluchten van het slib wordt het CO2 uit het slib gestript en wordt de pH-verhoging gerealiseerd. De beluchting zorgt tevens voor de menging van de stoffen in de reactor. Door de locatie van de beluchtingselementen goed te kiezen, ontstaat er een rondstroom in de reactor. Deze rondstroom zorgt ervoor dat de kleine struvietkristallen de kans krijgen om aan te groeien.

Circulair
De grotere kristallen worden regelmatig uit de reactoren afgetapt en gewassen. Hierna is het struviet direct geschikt voor gebruik als bijvoorbeeld grondstof voor meststoffen.
De belangrijkste winst van dit proces is een forse verbetering van ontwatering van spuislib. Dit zorgt voor de grootste besparing in het systeem. Fosfaat terugwinnen in de vorm van een nuttig product, wat onder andere ingezet kan worden als grondstof, is een nuttig bijeffect.
 

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here
person

Geoffrey Verhoef

Sales & Marketing at Evenses

Do you want to comment on this library-item?