Wat doet de biobased economy voor jouw bedrijf?

Summary
Energie uit biomassa is verantwoordelijk voor ruim de helft van de duurzame energie geproduceerd in Nederland
Wat doet de biobased economy voor jouw bedrijf?
library

Minder bekend dan wind- en zonne-energie, maar verantwoordelijk voor ruim de helft van de duurzame energie geproduceerd in Nederland, is energie uit biomassa. In een biobased economy is biomassa de grondstof voor de productie van energie, kunststof en brandstof. En dat heeft veel voordelen. Leer alles over deze grondstof:

Transitie naar een biobased economy

Het gebruik van biomassa groeit. Op Biobasedeconomy.nl vind je alles over Biobased Economy (BBE). BBE gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. Je vindt er alles over de biobased economy, van tools tot lokale initiatieven. Er is ook een kennisbank te vinden, waarin al het onderzoek naar de voordelen van een biobased economy is verzameld.  

Toepassingen van biomassa

Maar wat is biomassa precies? Biomassa bestaat uit planten(resten), algen of vleesafval. Het is een goede grondstof voor de productie van energie, kunststof en brandstof. Voorbeelden zijn:

  • rietsuiker om biobrandstof uit te winnen;
  • maïsafval en algen als grondstof voor de productie van bioplastic;

  • co-mestvergisters die biogas opvangen en omzetten in groen gas;
  • houtsnippers die in energiecentrales worden verbrand en zo elektriciteit en warmte produceren.
  • bio-energie.

De BBE in cijfers 

Uit onderzoek van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (onderaan deze pagina te vinden) blijkt dat de economische toegevoegde waarde van de BBE in 2014 1,7 miljard euro per jaar bedroeg. Wanneer de aanpalende activiteiten ook worden meegenomen is de totale toegevoegde waarde 4,3 miljard euro en 44.000 fte aan werkgelegenheid. Ruim 700 bedrijven werken aan de ontwikkeling en implementatie van de BBE. En dat aantal groeit.

De BBE voor mijn bedrijf?

Geïnteresseerd in toepassingen uit de biobased economy? Ga snel naar www.biobasedeconomy.nl en kijk wat de BBE voor uw bedrijf kan betekenen. 

Onderzoek 'Monitoring Biobased Economy in Nederland 2014'
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?