Transitieagenda Bouw (Grondstoffenakkoord)

Summary
De transitieagenda Bouw beschrijft doelen, principes en acties om de overheidsdoelstelling van een volledig circulair Nederland in 2050 te realiseren.
Transitieagenda Bouw (Grondstoffenakkoord)
library

De bouw- en infrasector staat voor een enorme circulaire transitie: gebouwen en infrastructuur zo gaan ontwikkelen dat alle materialen en grondstoffen herbruikbaar zijn en we geen fossiele energiebronnen meer gebruiken. Deze transitieagenda geeft invulling aan het Grondstoffenakkoord en beschrijft doelen en actielijnen voor een circulaire bouweconomie.

Transitieagenda Bouw

De transitieagenda Bouw geeft samen met vier andere transitieagenda's invulling aan het Grondstoffenakkoord. Dit akkoord is gesloten door negen partijen (de Rijksoverheid, de gemeentes, provincies, waterschappen, vakbonden, werkgevers en Natuur & Milieu) en inmiddels ondertekend door ruim 330 bedrijven en organisaties. Het Grondstoffenakkoord streeft een volledig circulair Nederland in 2050 na, met een halfwegpunt in 2030.

Vijf transitieagenda's moeten aangeven hoe Nederland deze doelen uit het Grondstoffenakkoord kan realiseren. Vanaf februari 2017 zijn vijf breed samengestelde teams aan de slag gegaan met het opstellen van elk één agenda rond een van de thema's Biomassa & Voedsel, Bouw, Consumptiegoederen, Kunststoffen en Maakindustrie. Op 15 januari 2018 zijn de transitieagenda's door de teams overhandigd aan de negen opstellers. Vóór de zomer 2018 komen de opstellers met hun reactie en plannen om de agenda's uit te voeren.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?