Zo rapporteer je over Natuurlijk Kapitaal

GOAL & TARGET
Zo kun je rapporteren over natuurlijk kapitaal en inzichtelijk maken welke impact jouw bedrijfsactiviteiten hebben.
Zo rapporteer je over Natuurlijk Kapitaal
library

Momenteel wordt op grote schaal onderzocht hoe we natuurlijk (en sociaal) kapitaal goed meetbaar en inzichtelijk kunnen maken. Er is bijvoorbeeld nog geen consensus over in welke eenheiden natuurlijk kapitaal moet worden uitgedrukt. Toch kun je al wel rapporteren over natuurlijk kapitaal en inzichtelijk maken welke impact jouw bedrijfsactiviteiten hebben.

Maar hoe stel je zo’n rapport dan op? Er zijn talloze voorbeelden van MVO-jaarrapportages, certificeringen en andere vormen van verslaglegging. Als je door de bomen het bos niet meer ziet, bieden deze twee standaarden uitkomst.

Integrated Reporting (IR)

In deze bedrijfsrapportages worden zes kapitaalvormen meegewogen om een compleet beeld te schetsen van de waarde van bedrijfsactiviteiten. Deze zes zijn: financieel, geproduceerd, menselijk, sociaal en relationeel, intellectueel en natuurlijk. Het is in de praktijk nog best een uitdaging voor veel bedrijven om een rapport op te stellen waaruit blijkt hoe alle kapitaalvormen met elkaar in verband staan. De praktische tools van de International Integrated Reporting Council kunnen dan hulp bieden.

Liever een praktijksessie? Onder leiding van Jos Reinhoudt, specialist in impactmeten en transparantie, organiseert  MVO Nederland geregeld workshops en trainingen om bedrijven op weg te helpen met hun bedrijfsrapportage.

Milieu-winst-en-verlies-rekening

Om nog specifieker te werk te gaan, kun je als bedrijf een milieu winst-en-verlies-rekening opstellen. Zo kun je in kaart brengen wat de positieve en negatieve gevolgen zijn van de bedrijfsactiviteiten, waaruit blijkt of compensatie nodig is. Ook kun je op deze manier aantonen welke voordelen er kleven aan het duurzaam omgaan met natuurlijk kapitaal. Zo kun je bijvoorbeeld duidelijk maken hoe investeringen in waterbesparing uiteindelijk leiden tot minder waterverbruik en dus een lagere milieu impact. Op deze manier wordt natuur daadwerkelijk onderdeel van de boekhouding.

Sportmerk Puma was het eerste bedrijf dat een milieu-winst-en-verlies-rekening publiceerde. Hierna volgden ook andere grote bedrijven, zoals NS en Stella McCartney. De Kering groep, waar Puma en Stella McCartney deel van uitmaken, heeft een uitgebreide methodologie gepubliceerd die kan helpen om de eerste rekening op te stellen.

Natural Capital Protocol

In de toekomst moet het Natural Capital Protocol hét boekwerk worden voor rapportage over natuurlijk kapitaal. Het protocol, dat in juli 216 is gelanceerd, bestaat uit een uitgebreid stappenplan over hoe je het milieu kan meenemen in de bedrijfsvoering. Als je je bedrijfsgegevens  achterlaat op de website, krijg je toegang tot o.a. webinars en informatie over rapportage en kun je meedenken over de uitwerking van het protocol.

Voordelen

Rapportage over natuurlijk kapitaal doe je niet voor niets. De uitkomsten kunnen grote gevolgen hebben voor je bedrijfsvoering. Zo kan onderzoek naar natuurlijk kapitaal bijdragen aan:

  • Het reduceren en beheren van risico’s, zoals risico’s voor toelevering en medewerkers op locaties die kwetsbaar zijn voor extreme weersomstandigheden  
  • Besparen van kosten, bijvoorbeeld door de terugwinning van waardevolle materialen
  • Verbeteren van merk en reputatie, door klanten, investeerders en aandeelhouders duidelijk te maken hoe je verantwoordelijkheid neemt
  • Verhogen van je omzet, bijvoorbeeld door innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die de druk op natuurlijk kapitaal verlichten  

Blijf op de hoogte van de nieuwste uitdagingen, oplossingen en items over Natuurlijk Kapitaal. 
Registreer je hier

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?