Habitatbanking: Nu ook in Nederland?

Summary
Hoe compenseer je voor de schade die je bedrijf toebrengt aan de natuur?
Habitatbanking: Nu ook in Nederland?
library

Het liefst schaadt je bedrijf de natuur helemaal niet, maar soms blijkt het onontkoombaar. Als je bedrijf bijvoorbeeld fysiek groeit. Een stukje natuur maakt dan plaats voor nieuwe gebouwen of infrastructuur. Gelukkig kan je daar nu voor compenseren.

In sommige gebieden is zulke compensatie al verplicht. Als je bijvoorbeeld gaat bouwen in één van de Natura 2000 gebieden, die door de Europese wet worden beschermd. De onontkoombare schade die daarbij wordt aangebracht aan de lokale natuur, moet worden gecompenseerd door in een ander gebied de kwantiteit of de kwaliteit van natuur evenredig te verbeteren.

Verder dan verplichtingen

Natuurlijk kapitaal is een belangrijke basis voor een gezonde economie. De Nederlandse Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen beveelt daarom nadrukkelijk aan om het biodiversiteitsverlies in 2020 tot een halt te hebben geroepen. En dat is haalbaar door ‘No Net Loss’. Daarbij wordt verlies van natuur gecompenseerd, zodat het natuurlijk kapitaal netto gelijk blijft.

Jij kunt hieraan bijdragen door te beginnen met habitatbanking. Bij een ‘habitat bank’ zou je biodiversiteitscredits kunnen kopen wanneer jouw bedrijf schade toebrengt aan de natuur. Een habitat bank bundelt verschillende van zulke natuurinvesteringen, waardoor ze met meer financieel kapitaal meer impact kunnen genereren voor een compensatiemaatregel. Zo’n maatregel kan bijvoorbeeld het aanplanten van een nieuw bos zijn, of het omvormen van een gesloten naaldbos in een gemengd bos. In het laatste geval gaat niet de kwantiteit maar de kwaliteit van de natuur vooruit.

Maar je kan dus ook geld verdienen. Als jij investeert in natuurlijk kapitaal en daarmee de biodiversiteit vergroot, kunnen daar biodiversiteitscredits over worden uitgegeven. Die kan je vervolgens dus verhandelen met degenen die natuurverlies moeten of willen compenseren. Dit marktmechanisme voor de natuur wordt ‘habitatbanking’ genoemd. In Engeland en de Verenigde Staten zijn al vele habitat banks actief die deze handel faciliteren. In Nederland bevindt dit zich momenteel nog in de pilotfase.

Natuurpunten

Maar in welke eenheid verhandel je natuur? Eén mogelijkheid is het gebruik van natuurpunten. Een ecoloog kan het aantal natuurpunten als volgt berekenen:

Oppervlakte van gebied x Natuurkwaliteit x Weegfactor

Zo’n berekening wordt gemaakt vóór het begin van een nieuw bedrijfsproject en er wordt een schatting gemaakt van het aantal natuurpunten in de toekomstige situatie. Zo kun je zien of de natuur erop voor- of achteruit zal gaan, en hoeveel precies. Het aantal verloren natuurpunten kun je compenseren door ‘credits’ te kopen bij een habitat bank. En als het aantal natuurpunten toeneemt heb je juist recht op zulke credits, die je vervolgens kunt verkopen.

In de praktijk

Omdat habitatbanking in Nederland nog in de startfase zit, nemen we een praktijkvoorbeeld uit de Verenigde Staten. Op een bepaalde locatie in Colton, Californië, stond de bouw van een nieuw ziekenhuis gepland. De locatie was echter ook de natuurlijke habitat van een met uitsterven bedreigde vliegensoort. Om de bouw toch door te kunnen laten gaan, heeft het ziekenhuis via een habitat bank $150.000 per acre betaald, die vervolgens besteed werd voor de restoratie van een ander leefgebied van de vlieg.

Wil je hier meer over weten, of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van een Nederlandse habitat bank? Lees dan dit onderzoek, of hou deze site van het PBL in de gaten.

https://naturalcapital.futureproof.community/uploads/e6a15b68b84f43efb6c849f3b0fddeeb_large.jpg
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?