Gezonder in het groen

Summary
Lees hier hoe je geld bespaart door natuurlijk kapitaal!
Gezonder in het groen
library

Door de wereldwijde verstedelijking komen er steeds meer stadsmensen. Nederland is hier een koploper in: tweederde van onze bevolking woont in verstedelijkt gebied. Hierdoor komen we minder in aanraking met de natuur, met alle gevolgen van dien. Groen doet goed, en investeren in groenvoorziening heeft dan ook grootse voordelen.

Een gebrek aan groen heeft grootse gevolgen. Zo blijken chronische stress, angststoornissen en depressie significant meer voorkomen in steden dan op het platteland, ongeacht de sociale en economische verschillen.

Minder ziek en minder stress

Maar gelukkig is er ook goed nieuws: een beetje natuur heeft al een grote invloed. Allerlei onderzoeken wijzen hierop. Meer groen in de leefomgeving blijkt overeen te komen met een hogere levensverwachting en lagere zelfmoordaantallen. En kinderen die meer zicht op groen hebben vanuit hun raam, kunnen beter omgaan met stressvolle ervaringen. Ook is bekend dat een natuurlijke omgeving aanzet tot meer bewegen. Kinderen in groene woonomgevingen spelen 15 procent meer buiten, wat het risico op obesitas verlaagt.

Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) heeft onderzocht hoe die positieve effecten op de psychische gezondheid veroorzaakt worden. Planten en bomen laten onze ‘onvrijwillige aandacht’, die wordt gestuurd door prikkels van buiten zoals geluiden, kleuren, bewegingen, veel meer met rust dan een stedelijke omgeving. Hierdoor komt er in een natuurlijke omgeving ruimte vrij voor onze ‘gerichte aandacht’, die we gebruiken voor innerlijke plannen en doelen. Blijkbaar herstelt ons brein zich veel beter na een wandeling in een park dan na een even lange wandeling in de stad.

Onverwachte baten

Dat meer bomen ons beter laten voelen is fijn, maar het effect gaat verder. KPMG heeft onderzocht wat de baten zouden zijn van 10 procent meer groen in de Amsterdamse buurt Bos en Lommer. De conclusie is dat er dan 130 personen minder depressief zouden zijn in deze wijk. Dat scheelt jaarlijks 800.000 euro aan zorg en uitval.  

De positieve effecten van groen op andere ziekten, zoals astma, diabetes, nek- en rugklachten, hartziekten, kunnen daarnaast ook nog worden meegeteld. De kosten van aanleg en onderhoud zijn dan binnen 5 tot 12 jaar terugverdiend, mits het groen wordt geplant op reeds gekochte grond. Ook op de werkvloer betaalt deze investering zich snel uit: KGMG schat dat meer groen jaarlijks 50.000 ziekmeldingen door werknemers kan voorkomen. Dat levert in totaal een besparingspost op van zo’n 400 miljoen euro.

En dat is niet alleen interessant op landelijk niveau, maar ook voor jouw bedrijf. Als zicht op groen uit het raam leidt tot minder stress, of een pauzewandeling door een natuurlijke omgeving het brein beter laat herstellen, komt dat de arbeidsproductiviteit ten goede. Zo kan natuurlijk kapitaal bijdragen aan het verwerven van financieel kapitaal. Begin bijvoorbeeld eens met vergaderen in de natuur. Met het oog op het verminderen van ziekteverlof kan zo'n investering een slimme keuze zijn, die zich onverwacht snel terug verdient.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?