Duurzaam Verpakken - Verpakken voor de Circulaire Economie

Duurzaam Verpakken - Verpakken voor de Circulaire Economie
library

Wat is Duurzaam Verpakken en wat is de duurzaamste verpakking voor ons product?
Dit boekje geeft geen absolute antwoorden op deze vragen, maar wel veel aanknopingspunten en voorbeelden om op een praktische manier met dit onderwerp aan de slag te gaan.

DUURZAAM_VERPAKKEN_PFI-NVC.pdf
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?