Werken aan Duurzaamheid door Samen-Werken tegen Verspilling

15 September 2016. Free

Werken aan Duurzaamheid door Samen-Werken tegen Verspilling
event
event-icon-white-v3.png

15 September 2016

Ervaar hoe je op een praktische, creatieve en doelgerichte manier kunt werken aan duurzaamheid binnen jouw bedrijf, door Samen-Werken tegen Verspilling. De winst: besparingen in euro's, meer duurzaamheid en versterking van sociale innovatiekracht van medewerkers.

Zet uw stappen in MVO door terugdringen verspilling

  1. Ben je werkzaam in de agri-foodsector: teelt, food en feed productie, horeca, groothandel?
  2. Wil je als bedrijf stappen zetten met MVO door verspilling (dus kosten) terug te dringen? Verspilling van grondstoffen, materialen, energie, water, arbeidstijd, én verspilling van potentieel van mensen?
  3. Zoek je naar een aanpak, waarbij eenvoud, doelgerichtheid en betrokkenheid centraal staan?

Bureau Via Nova ondersteunt met een praktisch, creatief en doelgericht 5-stappenplan voor Samen-Werken tegen Verspilling.

Je ontdekt dat je hiermee ook vele euro’s bespaart.

Hoe werkt het?

Tijdens 5 Workshopbijeenkomsten (5 dagdelen) en tussentijds werkt een multidisciplinair team van medewerkers, onder begeleiding van 1 of 2 trainers, aan verbeterprojecten, met aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkeling, samenwerking en praktische innovatie- en verbetertools. Klik hier voor de brochure.

Stap 1   Op zoek naar Verspilling: wat zijn de kosten en baten?
Stap 2   Leren werken met praktische verbeter- en innovatiemethoden
Stap 3   Ontdekken van (verborgen) kwaliteiten
Stap 4   Ervaren dan samenwerken betekent: 1 + 1 = 3; werken aan verbeterprojecten: zelf (leren) doen
Stap 5   Vieren van het resultaat en werken naar verduurzaming

Meld je hier aan voor een kennismaking met deze simpele aanpak tijdens de gratis workshop op 15 september 2016.

Werken aan duurzaamheid door Samen-Werken tegen Verspilling

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?