Over bieb-items

Een bieb-item biedt kennis en verdieping. Publicaties, achtergronden en inzichten van duurzame doeners en denkers.

Investors and Companies’ Biodiversity and Natural Capital Reporting and Performance

GOAL & TARGET
In dit rapport worden de resultaten van onderzoek naar het gebruik en vraag naar rapportage van biodiversiteit en natuurlijk kapitaal door assetmanagers en fundmanagers gepresenteerd.
Investors and Companies’ Biodiversity and Natural Capital Reporting and Performance
bieb

In opdracht van PBL is door Karen Maas, Tineke Lambooy, Rens van Tilburg en Sander van ’t Foort onderzoek gedaan naar de mate waarin assetmanagers en vermogensbeheerders de impact van hun investeringen op biodiversiteit en natuurlijk kapitaal meenemen in hun beslissingen.

Het doel van dit onderzoek was het toetsen in hoeverre van EU Directive 2014/95 rond verplichte niet-financiele rapportage hulp biedt aan assetmanagers in beslisprocessen en voor rapporterende organisaties in het strcutureren van hun informatie over biodiversiteit en natuurlijk kapitaal. 

Resultaten van het onderzoek laten zien dat:

Investeerders in toenemende mate informatie over de impact op biodiversiteit en natuurlijk kapitaal meenemen in hun beslissingen. Tegelijkertijd kan er nog veel gedaan worden om de impact hiervan te vergroten. Onderzoek naar de barrières die hier een rol in spelen en mogelijke oplossingen leidde tot twee aanbevelingen:

  1. Standardiseren van rapportage methoden rond Biodiversiteit en natuurlijk kapitaal
  2. Stimuleren van asset managers en fund managers om data over biodiversiteit en natuurlijk kapitaal te gebruiken in financiële analyses.

lees meer ovr de uitwerking vna deze aanbevelingen in het rapport:

Investors and Companies’ Biodiversity and Natural Capital Reporting and Performance Lees meer
Er zijn nog geen uitdagingen gematcht. Match hier uitdagingen
Er zijn nog geen personen gematcht. Match hier personen

Wil jij op dit bieb-item reageren?