become a member of Groene gebouwen

Groene gebouwen

Groene gebouwen hebben de toekomst. Het toepassen van de duurzaamheidsgedachte in de gebouwde omgeving is een zeer actueel thema. De gunstige effecten van het toepassen van het echte groen worden inmiddels ook op waarde geschat. Groen op gebouwen, in gebouwen en aan gebouwen heeft vele gunstige bouwtechnische, fysiologische, esthetische en gezondheidseffecten. Hier zie je alle bedrijven die bezig zijn met dit thema.

3 Challenges
3 Challenges
11 Solutions
11 Solutions
2 Best Practices
4 Library items
2 Events
0 People
0 Companies
Load more