Een kijkje achter de schermen bij het Klimaatakkoord

06 June 2019, 18:00 - 21:00. Rotterdam, € 00,00

GOAL & TARGET
Een kijkje geven achter de schermen van het klimaatakkoord
Een kijkje achter de schermen bij het Klimaatakkoord
event

06 June 2019 18:00 - 21:00

PBL Young, VVM Jong en Netwerk Jong Leefomgeving organiseren i.s.m. Young RHDHV de 4e editie van de succesvolle Netwerkborrel mét inhoud. Dit jaar nemen sprekers Esther Knabben van RHDHV en Michiel Hekkenberg van PBL je mee in de wereld achter de cijfers van het Klimaatakkoord. Natuurlijk sluiten we weer af met een borrel!

Netwerkborrel mét inhoud

Op verzoek van het Ministerie van EZK en het Klimaatberaad heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het ontwerp Klimaatakkoord doorgerekend. Centraal in deze analyse staan de verwachte effecten van het Klimaatakkoord op de emissie van broeikasgassen en de nationale kosten. Dat dit een politiek gevoelig dossier is bleek toen de Tweede Kamer dit voorjaar haar bezorgdheid uitspraak over de betrouwbaarheid van de doorrekening. Wat leeft er allemaal op een departement? Welke invloed hebben cijfers op beleid en politiek? Hoe belandt een opdracht van het Ministerie bij PBL? Hoe gaat het PBL aan het werk in zo'n project? Wat is het effect van kritiek op cijfers en uitgangspunten? En als de berekeningen klaar zijn… wat gebeurt er dan eigenlijk?

Kom naar deze interactieve sessie

Deze sessie is bedoeld voor: jonge professionals van de overheid,  mensen werkzaam bij adviesbureau’s of onderzoeksbureaus. 6 juni hoor je er meer over in de interactieve sessie. Zien we je dan? Aanmelden kan via de aanmeldknop.

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?