De Neman delta en Russische polders als Nederlands visitekaartje

De Neman delta en Russische polders als Nederlands visitekaartje
solution

Wat ben ik blij met ‘ons’ Klimaatkenniscentrum! Het is een geweldig begin voor het bundelen van water- en klimaatkennis in ons land. Maar voor het vestigen van internationale naam en faam zijn er daarnaast referentieprojecten elders nodig. Met dit project in de delta en het stroomgebied van de Neman (ofwel Memel) rivier willen wij hier graag aan bijdragen!

De Nederlandse water- en klimaatkennis werd al meer dan 400 jaar geleden geëxporteerd, onder andere voor het aanleggen van polders in het voormalige Oost-Pruisen, nu deel van Russische exclave Kaliningrad. Sinds het verdwijnen van de collectieve bedrijven hier, is het bergafwaarts gegaan met het waterbeheer in deze polders. Dit komt ook door onzekerheden over de verantwoordelijkheden in dit gebied. De lokale en regionale overheid willen de situatie graag verbeteren en doen een beroep op onder andere onze vakkennis. Een project voor integraal waterbeheer staat in de startblokken, maar om een echte start te maken kunnen we (financiële) steun gebruiken!

Deelnemers

Met “we” bedoel ik een bundeling van onder andere het Better Wetter project in Friesland, de Hogeschool van Hall Larenstein, de Vlaamse Landmaatschappij en naast lokale partners in Rusland ook partners in Duitsland en Denemarken. Daarnaast werken we nauw samen met de Nederlandse ambassade in Moskou en het Consulaat in St. Petersburg, die ons steunt in onze zoektocht naar fondsen en partners.

Bio-laminaat en duurzaam toerisme

Omdat in Rusland de klimaatverandering in de laag gelegen delta van de Neman rivier (zeer vergelijkbaar met Nederland!) voelbaar is, zullen de polders  in beperkte mate weer optimaal voor de landbouw kunnen worden ingericht. We willen daarom vergelijkbare pilots als in het Better Wetter project op gaan zetten. Bijvoorbeeld lisdodde-teelt voor de productie van bio-laminaat of het opzetten van duurzaam toerisme en een Rivierklimaatpark met ruimte voor economie, naast andere functies als natuur, energiewinning en klimaatbuffer.

Het succesvol opzetten van dergelijke pilots moet een opmaat zijn voor het uitrollen van de integrale visie (en pilots) over het hele stroomgebied van de Neman, die van Minsk in Wit-Rusland loopt tot de lagune achter de Koerische Schoorwal, op de grens van Litouwen en Rusland.

Op zoek naar denkers, doeners en financiering

Voor de financiering van ons project denken wij aan de EU, VN (UNESCO), Wereldbank, particuliere fondsen… Voor een aanloopfinanciering zijn we echter met nadruk ook in Nederland op zoek naar bijdragen vanuit de overheid, particuliere fondsen en het bedrijfsleven. Hiermee kunnen we garanderen dat we in dit bijzondere, "Nederlandse" landschap bij de Oostzee voorop gaan én blijven lopen vanuit onze kennis van waterbeheer en klimaat! Want zeg nou zelf, met zo'n uniek referentiegebied op 1200km van Nederland kun je met het Klimaatkenniscentrum pas echt een vliegende start maken.

Wilt u meedenken of -doen aan ons project, of heeft u suggesties voor ons, zodat wij een ook vliegende start kunnen maken? Neem dan contact op via [email protected].

Read more
Related SDGs what are SDGs
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?