Wie helpt ons verpakkingsmateriaal te verduurzamen?

Summary
Duurzamer verpakkingsmateriaal voor de Dienst Justitiële Inrichtingen
MATCHED
This challenge has been matched
Wie helpt ons verpakkingsmateriaal te verduurzamen?
MATCHED
challenge

Op het aanbestedingenplatform van de Rijksoverheid is de Europese aanbesteding 'levering verpakkingsmaterialen ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen' gepubliceerd. In de aanbesteding is aandacht voor duurzaam verpakkingsmateriaal. U kunt de documenten van deze aanbesteding downloaden via TenderNed

Scope van de aanbesteding
De scope van de aanbesteding bestaat uit het leveren van Verpakkingsmaterialen,
welke het mogelijk maakt om voor de Penitentiaire Productiebedrijven op industriële
wijze producten te verpakken en te beschermen.

Monitoring duurzaamheid met LCA

DJI is actief aan de slag met het reduceren van haar milieu impact. Het is
voornemens zijn zogenaamde ecologische voetafdruk elk jaar verder naar beneden
te brengen, in samenwerking met haar ketenpartners. Hiermee draagt DJI bij aan
het Rijksbreed programma Circulaire Economie (Nederland Circulair 2050) en het
Plastic Pact.

Verpakkingsmateriaal vormt een wezenlijke bijdrage aan de ecologische voetafdruk
en daarom wil DJI aan de slag met deze categorie. Om dit te stimuleren wil DJI
jaarlijks de prestatie van de winnende inschrijving van deze aanbesteding allereerst
analyseren en vervolgens monitoren zodat de voortgang zichtbaar kan worden
gemaakt. Het instrument dat hierbij gehanteerd zal worden is de levenscyclus
analyse (LCA). Binnen het Programma van Eisen is daarom jaarlijkse LCA monitoring
opgenomen voor 5 van de belangrijkste verpakkingsproducten: krimpfolie,
stretchfolie, dozen, tape en plastic zakken.

Inschrijvingstermijn
12 november 2019, vóór 14.00 uur
 

Related SDGs what are SDGs
Read more

Do you want to comment on this challenge?