REBus: circular catering for the government?

MATCHED
This challenge has been matched
REBus: circular catering for the government?
MATCHED
challenge

REBus (Resource Efficient Business Models) is a project funded by EU Life +, aimed at acquiring knowledge about the potential of circular (business) models and investigating whether they deliver the targeted 15% resource and cost savings. In this pilot, we looked at the catering sector.

Together with other companies and governmental institutions, we explore new business models that enable circular purchasing. We do our research within 5 branches in the Netherlands:

  • ICT,
  • Office equipment,
  • Construction,
  • Textiles,
  • Catering.

By executing these pilots, we learn more about the circular economy and what is needed to implement this into practice. REBus also applies the acquired knowledge to new pilots and encourages participants to pass on their knowledge. Due to the planned oil spill effect, a project like REBus will eventually be superfluous.

Reuse and efficiency

The government is one of the largest employers in the Netherlands. And a lot of catering is being done, a great opportunity to search for circular ways to save materials and money. In this pilot we have two main objectives, namely:

  • The separation of the waste by the users of the Rijkswaterstaat's business restaurant in Utrecht.
  • Reducing food waste by looking for a method of preventing waste at meeting lunches. In particular, the fruit, vegetables and plastics that are suitable for reuse.

You can read the progress of these and other pilots of REBus HERE.

Examples of other pilots:

Circular ICT
Circular office design
Circular textile
Circular construction

Related SDGs what are SDGs
Read more

Do you want to comment on this challenge?

Rogier Dop
Rogier Dop

Verspilling bij vergader lunches zou kunnen worden voorkomen doordat mensen zelf hun lunch bestellen. Zo wordt er op maat geproduceerd en hoeft er (bijna) niets weggegooid te worden. Elke cateraar zal alleen zeggen dat dit extra geld (lees personeel) kost en dit kan ook echt waar zijn. Echter, planmatig kan er echt wel veel worden voorbereid, zoals eerder dag menu's communiceren of creatiever inkopen. Je hoeft niet een week van te voren je week planning door te geven. Maak met de cateraar een tool, een appje, die voorziet in het planmatig maken van de lunch. Deelnemers krijgen uiterlijk 24 uur van te voren een melding over bijvoorbeeld locatie, onderwerp vergadering, eventuele notes van de vorige EN.... wat ze willen eten en drinken bij die vergadering. Zo kan alles inees worden geregeld, heeft iedereen zijn spullen up-to-date EN kan er goed en en effectief vergaderd worden.

Ook een suggestie: bereken de niet geconsumeerde, maar wel bestelde producten, dubbel door. Een soort straf voor diegenen die niet afmelden, vergaderingen verkeerd boeken etcetera.

Succes!

29 June 2016 10:53