Pilot Rijkswaterstaat: BioBased aanleggen met innovatieve producten

MATCHED
This challenge has been matched
Pilot Rijkswaterstaat: BioBased aanleggen met innovatieve producten
MATCHED
challenge

De overheid kan de biobased economy stimuleren door haar inkoopkracht te gebruiken. In 2013 is RWS gestart met een verkenning van de mogelijkheden hiertoe. In deze pilot test Rijkswaterstaat het werken met biobased producten en nieuwe inkoopmethoden, tijdens de vernieuwing van de N18

Rijkswaterstaat is in 2014 begonnen met de voorbereidingen van de aanbesteding voor de renovatie en verbreding van de N18 tussen Varsseveld en Enschede. De aanbesteding is gesplitst in meerdere delen zodat het MKB ook kan meedingen. Het stuk N18 tussen Varsseveld en Groenlo is gekozen voor de biobased pilot, opdrachtnemers die inschrijven met biobased producten krijgen hier voordeel op de gunning. 

Vergroenen met pilots

Het Kabinet vindt vergroening van de economie noodzakelijk om het verdienvermogen voor toekomstige generaties zeker te stellen en tegelijkertijd de druk op het milieu te reduceren. De economie wordt door toepassing van biobased materialen ook minder afhankelijk van schaarse grondstoffen (Tussenbalans Groene Groei 2015). Om bij te kunnen dragen aan deze landelijke verduurzamingsopgave heeft Rijkswaterstaat het pilot project biobased N18 opgezet vanuit het RWS Regio- en programmateam Biobased Economy. Rijkswaterstaat doet zo bottum-up ervaring op met innovatieve producten. De N18 is niet het enige innovatieve project, zo doet Rijkswaterstaat in Zeeland een proef met biobased geleiderails en worden er in 2016 biobased beschermers geplaatst rond lantaarnpalen langs een traject van de A12. Daarnaast gaat Rijkswaterstaat met de ervaringen vanuit de renovatie van de N18 in het achterhoofd, zich hardmaken voor een biobased pilot in de renovatie van de A1. Het doel bij de aanbesteding is om biobased materialen toe te passen voor de transitie naar een circulaire economie. Hiervoor is aansluiting gevonden bij het Betonakkoord, wat Rijkswaterstaat ook gaat ondertekenen.

De aanbesteding

Voor het deel Varsseveld en Groenlo van de N18 duurt de aanbestedingsprocedure naar verwachting tot december 2016. In 2017 zal worden gestart met de aanleg van het biobased deel van de N18.

https://naturalcapital.futureproof.community/uploads/703a4b6bbe6151229e41a113b1dbdf06_large.jpg

Ervaringen tot nu

Tot nu toe is Rijkswaterstaat met biobased toepassingen meer reactief dan proactief aan de slag gegaan. Het belangrijkste was dat er draagvlak ontstond binnen het projectteam N18. Het draagvlak is gecreëerd door veel gesprekken te voeren met de stakeholders (individueel en groepsgesprekken), het inbrengen van kennis in het projectteam, het overtuigen van interne deskundigen en het bieden van ondersteuning zoals een marktverkenning en bij het opstellen van eisen en gunningscriteria. Hierbij komen ook “passie en durf” kijken bij betrokkenen. Het is niet nodig wereldverbeteraar te zijn, maar je moet wel duurzaamheid willen omarmen. Het is ook belangrijk niet te grote en vooral haalbare stappen te zetten. Soms maakten we compromissen, het draagvlak voor toepassing was belangrijker dan 100% biobased uitvoeren. 

Verder is het ook belangrijk geweest sessies over biobased en groen beton in te brengen in reguliere EMVI projectsessies en niet aparte parallelbijeenkomsten te organiseren. Biobased is nog niet heel gangbaar, en uiteindelijk weet je nooit wat een werk exact gaat kosten. Maar het is duidelijk dat biobased kostenneutraal kan worden ingepast. Voor een volgend project is het belangrijk dat er voldoende (externe) capaciteit en kennis beschikbaar is om biobased in te kunnen vullen. Om dit te realiseren moet biobased belangrijk zijn bij RWS en PIANOo/EZ, dan is het makkelijker om het in de praktijk te realiseren.

Als laatste is de beschikking over ‘gepassioneerde’ mensen belangrijk, die er voor gaan staan en het echt willen. Als de sleutelfiguren niet willen, heeft het weinig zin. Daar hoort ook overtuigen en doorzetten bij. Een aanjager en de sleutelfiguren vinden is dus heel belangrijk. Bij RWS bleken dat het contractmanagement, de omgevingsmanager en het technisch management.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?