Van oerpolder naar polder 2.0: deel jouw idee

Summary
Buiten Nederland ligt een poldergebied dat vrijwel onaangeraakt is. Voor dit unieke proef- en referentiegebied zoeken we nieuwe projecten en ideeën.
MATCHED
This challenge has been matched
Van oerpolder naar polder 2.0: deel jouw idee
MATCHED
challenge

De Nederlandse kennis op het gebied van waterbeheer en aanleg van polders is enorm. Onze praktijkervaring in binnen- én buitenland gaat eeuwen terug. Er is zelfs een groot, oud poldergebied buiten Nederland dat vrijwel onaangeraakt is. Voor dit unieke proef- en referentiegebied zoeken we nieuwe projecten en ideeën.

Alles op het gebied van Nederlandse landschappen en waterbeheer hebben we gedocumenteerd en kunnen het uit ons collectieve archief halen. We weten precies hoe we hier zijn gekomen en we weten ook hoe we het aan moeten pakken als er door klimaatverandering of anderszins een aanpassing, in binnen- of buitenland, nodig is. Bijvoorbeeld bodemdaling door veenoxidatie compenseren of een stukje natuur terughalen.

Levend archief ontbreekt

Wat ontbreekt, door de veranderingen in ons land door de eeuwen heen, is een levend archief van hoe de polders zijn ontstaan, wat de uitgangssituatie qua natuur is, welke soorten er horen bij de oorspronkelijke, natuurlijke uitgangssituatie in onze delta enzovoort. Is dat erg? Niet per se, we hebben onze poldermusea en natuurreservaten, zowel oud (Biesbosch), nieuw (Oostvaardersplassen), hersteld (Tiengemeeten) als "in potentie". Bij dat laatste denk ik aan de Hedwigepolder die weer aan de natuur wordt teruggegeven, en de bijzondere plantensoorten die voorkomen in slootjes in het gebied van het voormalige Beekbergerwoud.

Alleen grootschalige referentiegebieden zoals een aaneengesloten poldergebied van tienduizenden hectares, dat zowel als referentiegebied als proefgebied zou kunnen dienen, zijn (inmiddels) zeldzaam. Terwijl het wel handig kan zijn, zeker nu de VN aan Nederland een klimaatadaptatiecentrum heeft toegekend, wat we nu mogen inrichten en vullen.

https://naturalcapital.futureproof.community/uploads/fa5db95f15556fdb45147e5436402a3d_large.jpg

Nederlands onaangeraakt schoon

Gelukkig bestaat er nog wel een aaneengesloten poldergebied van in totaal ruim 100.000 hectare, dat honderden jaren geleden door Nederland is aangelegd. Gelegen in een delta, met ook rondom een (bijna) Nederlands landschap, met:

  • vrijwel intacte natuurlijke kust rond een binnenzee;
  • twee grote veenreservaten van enkele duizenden hectares;
  • elk enkele honderden (!) hectare levend hoogveen;
  • waarvan er een ook nog eens reservaat is voor de zwarte ooievaar: dé indicatorsoort voor ons natuurlijke rivierengebied, het Plan Ooievaar of Ruimte voor de Rivier, zoals het nu bekend is;
  • met aangrenzend intacte laaglandbekenstelsels, zandplateaus, uitgestrekte (helling)bossen en de nog vrij natuurlijk midden- en bovenloop van een grote rivier.

Toen ik er vijftien jaar geleden voor het eerst kwam, vond ik het zo op Nederland lijken dat ik gewoon vond dat "we" er iets mee moesten. Inmiddels liggen er plannen om de lokale overheid en bewoners te helpen met een integraal waterbeheersplan en om op zo'n 1000 hectare of misschien zelfs meer proefvelden met Lisdoddes aan te leggen, voor de productie van onder andere bio-laminaat zoals nu op kleine schaal in Friesland in het Better Wetter project. Zie hiervoor ook de eerder geplaatste oplossing op deze site.

https://naturalcapital.futureproof.community/uploads/c7f4a06e8e4b83e91ce3c4521e76ff77_large.jpg

Oproep: denk mee

We zijn er nog niet - we zitten in de (moeizame) aanloopfase naar onze projecten en het gebied zelf kent veel bedreigingen, in de vorm van (diepe) turfwinningen dichtbij de reservaten bijvoorbeeld. Maar er zijn ook veel kansen, denk aan duurzaam toerisme voor vaarrecreatie, maar ook voor fietsen en schaatsen. Hier kan bijna elk jaar een alternatieve Elfstedentocht worden gereden. Daarom doe ik een beroep op jou om mee te denken!

Zie jij iets in een dergelijk referentie- en proefgebied, als basis voor onze watersector? Ben je benieuwd waar het is, en is virtueel of via Google Maps een kijkje nemen niet voldoende? Zie je vanuit de sector en/of overheden mogelijkheden om een projectformuleringmissie te helpen aan financiering, zodat we niet alleen onze projecten kunnen realiseren, maar wellicht ook jou op weg kunnen helpen in een uniek proef- en referentiegebied? Neem dan contact op.

Samen kunnen we dit unieke gebied, dit stukje Nederland (ver) over de grens, behouden voor volgende generaties.

https://naturalcapital.futureproof.community/uploads/126706616e81cefe57dfe87dfd75560a_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?