NVRD zoekt dé circulaire afvalbak van de toekomst

MATCHED
This challenge has been matched
NVRD zoekt dé circulaire afvalbak van de toekomst
MATCHED
challenge

Overal in Nederland staan ze: afvalbakken in de openbare ruimte. NVRD, Rijkswaterstaat, NederlandSchoon en Vereniging Stadswerk Nederland zien graag dat deze afvalbakken klaar zijn voor de toekomst!

Update: december 2017

De zoektocht is inmiddels afgesloten. De jury heeft uit alle inzendingen een top 3 samengesteld.

Uitslag

1) Phoenix (producent: Plastic Omnium)

De Phoenix laat zien dat een afvalbak (deels) van ingezameld huishoudelijk kunststof kan worden gemaakt. De jury was hier erg over te spreken; het is een mooie boodschap naar de burger toe en een goed voorbeeld van hergebruik van waardevolle grondstoffen.

2) Metropole (producent: Bammens)

Over de Metropole was de jury het unaniem eens: het plaatje klopt. Metropole is een duurzame en robuuste afvalbak, geschikt voor inzameling van meerdere afvalfracties. Ook kent Bammens een ‘refurbished afvalbakken programma’ waardoor (onderdelen van) oude afvalbakken weer hergebruikt kunnen worden tot nieuwe bakken.

3) Constructo (producent: Grijsen)

De Constructo verdient de derde plaats vanwege het sterke circulaire businessmodel. De producent blijft verantwoordelijk voor de afvalbak. Hierdoor kent de afvalbak een lange levensduur en blijft het materiaal in de cyclus.

Naast deze top 3 wilde de jury graag een speciale vermelding voor de inzending ECO-Wall van Tomra. Volgens de jury viel dit ontwerp niet helemaal binnen de categorie ‘afvalbakken voor in de openbare ruimte’, maar is het innamesysteem een breed toepasbaar en veelbelovend systeem. Met name de focus op kwaliteit van ingezamelde stromen en mogelijkheden voor technologische toepassingen viel bij de jury in de smaak en heeft geleid tot deze speciale vermelding.

Op het congres Rendement van Schoon heeft Johan Zandee namens Plastic Omnium de Phoenix toegelicht. Hierop kreeg Plastic Omnium enthousiaste reacties en behulpzame feedback, die ze mee gaan nemen in de optimalisatie – en uiteindelijk productie – van de afvalbak.

De NVRD gaat nu aan de slag met het vormen van een werkgroep met geïnteresseerde gemeenten. Zo kunnen we hopelijk binnenkort concrete stappen gaan zetten richting het circulair inkopen van afvalbakken!

Doel uitvraag

We zijn op zoek naar de meest circulaire en praktisch bruikbare ontwerpen voor een afvalbak voor de toekomst. Met deze uitvraag willen we marktpartijen uitdagen en jonge ontwerpers een kans geven zich te profileren. Ook willen we gemeenten inspireren door te laten zien waar de markt al toe in staat is. Deze uitvraag is nadrukkelijk geen onderdeel van een concrete aanbesteding. Wél hopen we dat gemeenten en andere opdrachtgevers geïnspireerd worden om zelf de markt op te gaan en dergelijke afvalbakken in te kopen.

Al met al hopen we met deze uitvraag een impuls te geven aan de ontwikkeling richting circulaire afvalbakken én een schonere openbare ruimte. Hierbij dagen we iedereen uit: kom met een innovatief, verfrissend en verrassend idee voor een afvalbak die zo goed mogelijk voldoet aan onze ambities (zie onder).

Indienen

Inzendingen kunnen tot 10 oktober worden ingediend via schuurmann@nvrd.nl. Geef daarbij kort maar krachtig aan in hoeverre uw product/idee invulling geeft aan bovenstaande ambities en toon dit ook aan, het liefst op een beeldende manier.

Winnaar en vervolg

Eind oktober krijgen de deelnemers de uitslag en begin november wordt de top 3 publiekelijk bekend gemaakt. Deze top 3 nodigen we uit op het Congres Rendement van Schoon op 20 november in Utrecht om op het Inspiratieplein te staan met hun product/idee. De winnaar mag vervolgens drie minuten pitchen in de plenaire zaal van het congres. Ook wordt in de diverse (verenigings-)bladen aandacht gegeven aan de winnende inzendingen.

Tijdens het congres doen we een oproep aan de aanwezige gemeenten om proeftuinen in te richten voor de ingediende producten of ideeën. Dit vervolgtraject – waarschijnlijk aangevuld met een Marktontmoeting waar we een brede groep voor uitnodigen – blijven we als NVRD begeleiden, in nauwe afstemming met de andere betrokken partners.

Beoordeling door jury

De volgende juryleden zullen de inzendingen gaat beoordelen: Addie Weenk (Programmacoördinator Zwerfafval, Rijkswaterstaat), Bernard Merkx (Expert op gebied van Productie en Recycling), Peter van den Boogert (Toezichthouder Buitenruimte, Gemeente Krimpen aan den IJssel) en Ruud Balkenende (Hoogleraar Circulair Product Design, TU Delft).

Zij toetsen aan de hand van onderstaande checklist in hoeverre de inzending bijdraagt aan onze ambities voor de afvalbak.

Wat verstaan wij onder een circulaire afvalbak van de toekomst?

Circulariteit

 • Geschikt voor inzameling van meerdere afvalfracties
 • Geproduceerd uit gerecyclede materialen
 • Tijdens productie én gebruik is belasting op het milieu minimaal
 • Energie die voor productie is gebruikt komt van hernieuwbare bronnen
 • Alle materialen/onderdelen zijn volledig herbruikbaar, recyclebaar of afbreekbaar tot waardevolle grondstoffen

Gebruik

 • Duidelijk herkenbaar en zichtbare inwerpopening
 • Gedrag stimulerend (interactief)
 • Geen scherpe randen/onderdelen
 • Bij inwerpen van afval komt de gebruiker niet in aanraking met de afvalbak
 • Lichaamsdelen van gebruikers moeten niet bekneld kunnen raken tijdens gebruik
 • Eenvoudig te openen/legen
 • Lediging kan in lijn met de Arbo-richtlijnen worden uitgevoerd

Vormgeving

 • Het ontwerp moet binnen het straatbeeld van Nederlandse gemeenten passen
 • Kleuren/afbeeldingen zijn naar wens van de afnemer aan te passen

Onderhoud

 • Eenvoudig te (de)monteren (bijv. bij jaarwisseling)
 • Eenvoudig schoon te maken/te repareren
 • Zo min mogelijk naden en verbindingen
 • Weersbestendig

Hufterproof

 • Voorkomen van ongewenst gedrag (graffiti, beplakking)
 • Vermijden van kleine onderdelen (die eraf gesloopt kunnen worden)
 • Brandwerend

Innovativiteit

 • Gebruikmakend van nieuwe technologieën (bijv. vulgraadmeter, perssysteem, lediging)

Deze uitdaging is een gezamenlijk initiatief van:​ NederlandSchoon, NVRD, RWS en Stadswerk.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?

Arjon Groeneweg
Arjon Groeneweg

Ik ben te laat voor het indienen maar toch wil ik onze afvalbak nog even onder de aandacht brengen zie ook: www.afvalbox.net en https://www.circulairondernemen.nl/oplossingen/afvalbox-milieuvriendelijke-recyclebare-afvalbak

05 November 2017 19:53
Richard de la Roy
Richard de la Roy

Deel van de oplossing is al aanwezig, kijk eens bij Bammens. Die hebben een aantal nieuwe modellen staan op Park 20|20 in Hoofddorp en zijn C2C gecertificeerd. Zij zullen dus hoge ogen kunnen gooien en een podiumplek krijgen....

21 July 2017 12:03
An Oniem
An Oniem

Geachte,
Waar kunnen wij het reglement voor deze open oproep / prijsvraag vinden?
Dient anoniem te worden ingezonden zodat de beoordeling onafhankelijk plaats kan vinden?
Wie nemen zitting in de jury?
Worden de inzendingen integraal of per punt beoordeeld?
Vindt de beoordeling plaats door middel van consensus of beoordeelt ieder jurylid individueel?
Wordt gezocht naar bestaande oplossing / is de oproep een manier om tot een soort catalogus te komen, of wordt gezocht naar nieuwe concepten?
Als gezocht wordt naar nieuwe concepten: hoe wordt met auteursrecht omgegaan en hoe wordt voorkomen dat andere inzenders kennis kunnen nemen van innovatieve oplossingen?
Als een nieuw concept wordt gezocht: hoeveel bedraagt het prijzengeld? Of wordt het winnend concept in productie genomen waarbij afspraken worden gemaakt over een licentie?
Hoe dient de inzending vorm te worden gegeven? Max aantal a4 / a3? Zodat sprake is van een gelijk speelveld?
Hoe wordt omgegaan met materiaal dat teveel wordt ingediend / niet gevraagd is om een gelijk speelveld te garanderen?
Tot welke datum kunnen vragen worden gesteld en wanneer wordt de nota van inlichtingen gepubliceerd?
Worden alle vragen die worden gesteld in de nota van inlichtingen gepubliceerd zodat alle potentiële deelnemers hier kennis van kunnen nemen?

21 July 2017 10:06
André Schiretz Lindström
André Schiretz Lindström

kijk eens bij http://mushbin.nl/

06 July 2017 14:04
Marc Meijers
Marc Meijers

Beste Anneloes, Dat er gezocht wordt naar circulaire oplossingen voor een 'commodity product' als een openbare afvalbak is een goed initiatief. Dat er via een 'open oproep' wordt gevraagd naar ideeën en suggesties is daarbij niet de meest geschikte oplossing. Circulaire producten zijn complex in zowel ontwerp, ontwikkeling en realisatie. Denk hierbij aan het moeten concurreren met (goedkope) virgin materialen, mogelijke vervuilingen in materiaal, het laten certificeren van producten maar ook in het organiseren van de keten, logistiek en retourstromen. Bovendien dient de story te kloppen waarbij de beste stories gebruik maken van beschikbare resources in het eigen 'Umfeld'. Ik ben graag bereid hierover eens verder met je van gedachten te wisselen.

26 June 2017 23:32
Bas Luiting
Bas Luiting

Dat zal, wat mij betreft, een ontwerp worden met BB Bricks (de circulaire bouwsteen, te vinden op dit platform) met een vleugje hufterproof en een 'dankjewel'-systeem a la Holle Bolle Gijs. Ik ga niet alleen de kar trekken ... wie doet met me mee? Locatie: The Circular Building op Strijp-S in Eindhoven. #co-creatie #businessmodel #samen-uit-samen-thuis(€)

23 June 2017 16:49