Fair trade noodle producer Amdo wants to scale up production and export

Summary
Fair trade noodle producer Amdo is looking for ways to scale up its production and export. Do you have suggestions?
MATCHED
This challenge has been matched
Fair trade noodle producer Amdo wants to scale up production and export
MATCHED
challenge

We are a noodle company in India, where we produce fair trade noodles for the export market. To make full use of our potential, we want to maximize our production capacities and increase our international export.

Fair trade noodles

Amdo Food Company started in 1994 in a village house in India, when Tibetan refuge mr. Chodak Gyatso decided to start producing noodles to make a living. Over the years, our local sales in India have increased steadily and we sell noodles across the country. In our produce we embrace sustainability and inclusive business practices, and we consider fair-trade to be part of our company’s DNA. We are certified under the Fair Trade Original standard, as well as various others, since 2000.

International expansion

In our production facilities, we manufacture some 28,6 tons of noodles per month. The maximum capacity in our current factory is some 36,4 tons, which means there is limited potential for upscaling in our current facilities. However, in order to maximize our potential and to increase the market share of fair-trade noodles, we do want to increase our international export and scale up our business.

https://naturalcapital.futureproof.community/uploads/31b7801c30fd94bee19af831ed4a3cb5_large.jpg

Maximizing potential

We are now facing two issues that are vital to increase our business and maximize the sales of fair trade and sustainable noodles internationally, and we are looking for advice.

  • Increasing production rates

The capacity for growth in our current factory is limited. We need to produce more efficiently, either by using different techniques or machines, or by making use of a factory with more production facilities. We welcome advice! We are also interested in finding out more about potential financial solutions such as subsidies and funds for investments to invest in these new facilities, equipments of techniques.

  • Access to international markets

Now, some 15 percent of our produce is exported to the Netherlands as fair-trade noodles. We believe there is potential for growth here as we do see a wide demand for fair trade products. We would like to get in touch with potential buyers of fair-trade noodles across the globe. We are mainly interested in exporting our organic and certified noodles to countries outside of India, but we are also looking for opportunities to expand within our domestic market.

Looking for advice

We welcome advice and suggestions, as well as links to funds or subsidies that may help us further. If you have an idea, please get in touch with us!

https://naturalcapital.futureproof.community/uploads/42474388e40252794224ab3c4d1e9bc1_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here
person

Ivar van Leijsen

Student

Do you want to comment on this challenge?

Kevin Verwijmeren
Kevin Verwijmeren

Om het probleem van Amdo Food Company te onderzoeken heb ik de volgende probleemstelling onderzocht: "Op welke wijze kan Amdo Food Company in samenwerking met Fairtrade Original meerwaarde toevoegen aan hun noedels, waardoor de afzet op de Nederlandse markt wordt verhoogd?"

Om dit probleem te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van desk- en fieldresearch. Hierdoor is er een duidelijk beeld ontstaat over wat een relevante meerwaarde voor de doelgroep is.

Mijn aanbeveling aan Amdo Food Company is om in te spelen op de belangrijke waardes; gemak en verpakking. Hier kan op worden ingespeeld door cup noedels te gaan aanbieden. Door cup noedels aan te bieden speel je goed in op de waarde 'gemak'. Om in te spellen op de waarde verpakking is het belangrijk dat de verpakking duurzaam geproduceerd is, recyclebaar is en de brandstory verteld.

Zo wordt er met één product ingespeeld op de waardes: gemak, verpakking en duurzaamheid.

Daarnaast is het belangrijk dat er op de waarde smaak wordt ingesprongen. De echt authentieke smaak van de noedels moet duidelijker gecommuniceerd worden met de doelgroep, aangezien smaak nog altijd een van de belangrijkste waarden is in het aankoopproces van de consument.

18 January 2019 15:32
Friso Bosma
Friso Bosma

Voor mijn opleiding heb ik een onderzoek moeten uitvoeren naar een commercieel vraagstuk. Ik heb ervoor gekozen om het onderzoek uit te voeren voor Amdo Food Company.

De centrale probleemstelling die is onderzocht, luidt als volgt: "Op welke wijze kan Amdo Food Company in samenwerking met Fairtrade Original meerwaarde toevoegen aan hun noedels, waardoor de afzet op de Nederlandse markt wordt verhoogd?"

Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden, is er gebruik gemaakt van zowel deskresearch (onderzoek naar bestaande gegevens) als fieldresearch (kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder de doelgroep). Op deze manier is er een duidelijk beeld verkregen naar relevante meerwaarde voor de doelgroep.

Mijn advies aan Fairtrade Original/Amdo Food Company is om de noedels te verpakken in een recyclebare verpakking. Er is namelijk een stijging te zien in het circulair consumentengedrag, wat betekent dat consumenten steeds meer waarde hechten aan het hergebruik van goederen. Daarnaast adviseer ik Amdo Food Company om een kleinere verpakking in het assortiment op te nemen, naast de huidige 250g. Uit diepte-interviews met de doelgroep blijkt dat men hier behoefte aan heeft.
Ten slotte moet het begrip 'fairtrade' beter worden gecommuniceerd. Uit het afgenomen onderzoek blijkt dat het merendeel van de consumenten nog niet bekend is met dit begrip. Echter zijn zij wel bereid een meerprijs te betalen voor fairtrade producten, mits zij duidelijk geïnformeerd worden over de voordelen hiervan.

19 December 2018 14:13
Glenn Logtenberg
Glenn Logtenberg

Tijdens mijn onderzoek naar het probleem van Amdo Food Company is de volgende centrale probleemstelling onderzocht: "Op welke wijze kan Amdo Food Company in samenwerking met Fairtrade Original meerwaarde toevoegen aan hun noedels, waardoor de afzet op de Nederlandse markt wordt verhoogd?"

De aanbeveling die ik doe aan Amdo Food Company is om in de spelen op de waardes; smaak en duurzame to-go verpakking. Hierbij zullen zij een extra product toe moeten voegen aan hun assortiment om zo een nieuwe doelgroep aan te boren. De consument geeft aan dat de belangrijkste waarde voor hen de smaak van de noedels is. Daarnaast blijkt een product als lekkerder wordt ervaren wanneer het een betere uitstraling heeft. Ook is uit onderzoek gebleken dat er vraag is naar duurzame/herbruikbare verpakkingen. Momenteel speelt zowel Fairtrade Original als Amdo Food Company nog niet in op eenpersoonsverpakkingen, waardoor er kansen liggen in dit product.

19 December 2018 10:59
Esmee van Ginneken
Esmee van Ginneken

Ik studeer Commerciële Economie op Avans Hogeschool Breda. Voor mijn project heb ik een onderzoek moeten doen voor een duurzaam bedrijf. Ik heb hiervoor deze case uitgekozen. Hieronder volgt mijn aanbeveling:

De probleemstelling die in dit onderzoek wordt beantwoord is: ''Op welke wijze kan Amdo Food Company in samenwerking met Fairtrade Original, naast fairtrade, meerwaarde toevoegen aan hun noedels, waardoor hun omzet in de Nederlandse supermarkten markt wordt verhoogd?''

Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden is de doelgroep, de belangrijkste meerwaarden voor consumenten, het businessmodel van Fairtrade Original en hoe Fairtrade Original momenteel met hun noedelsassortiment inspeelt op de meerwaarden die consumenten belangrijk vinden in kaart gebracht.

Mijn advies aan Amdo Food Company/Fairtrade Original is om klant-en-klare fairtrade cupnoedels toe te voegen aan het assortiment, waarvan de verpakking recyclebaar is. Hierdoor wordt er naast fairtrade, ingespeeld op de meerwaarde gemak, verpakking en duurzaamheid. Door verschillende smaken aan te bieden wordt er nog beter ingespeeld op de meerwaarde smaak. Daarnaast moet het begrip fairtrade en de voordelen hiervan beter worden gecommuniceerd.

14 December 2018 12:25
Kelly van de Perre
Kelly van de Perre

Ook ik heb onderzoek moeten doen voor een duurzaam bedrijf. Hiervoor heb ik deze case uitgekozen. mijn probleemstelling was als volgt: ''Hoe kan Amdo Food Company in samenwerking met Fair Trade Original, naast fair trade, meerwaarde creëren voor de doelgroep en de Nederlandse supermarkten zodat daarmee de omzet wordt vergroot?''

Door interviews te houden met de doelgroep en verschillende meerwaardes te onderzoeken d.m.v. deskresearch en daarnaast de huidige situatie van Amdo in kaart te hebben gebracht is mijn aanbeveling dat het voor Amdo relevant is als zij biologisch gaan produceren. Uit het onderzoek blijkt dat de doelgroep gezondheid koppelt met biologisch. Daarnaast is smaak/kwaliteit belangrijk. Fair Trade Original laat in een verhaal terug komen dat ze door middel van lokaal verbouwd, bereid, verpakt een authentieke smaak hebben voor de consument. Het is dus niet alleen belangrijk biologisch te produceren, maar deze ook aan de waardes gezondheid/goede smaak / goede kwaliteit te koppelen.

Daarnaast kan dus door middel van storytelling deze waardes aan de consument worden overgebracht waardoor de consument geneigd is het product te kopen en waardoor de omzet voor Amdo ook zal stijgen.

01 June 2018 16:49
Lara Kemna
Lara Kemna

Voor Avans heb ik een onderzoek moeten doen voor een duurzaam bedrijf met een probleem waar ik een duurzaam en commerciele oplossing voor heb moeten zoeken. Ik weet dat er al een oplossing is gevonden voor het vraagstuk van Amdo, maar mij is wel gevraagd om hierop te reageren. Hieronder volgt mijn aanbeveling:

De centrale probleemstelling waar naar een antwoord is gezocht is: 'Hoe kan Amdo Food Company in samenwerking met Fair Trade Original aanvullend waarde creëren naast fair trade, voor hun doelgroep in Nederland, zodat daarmee de omzet wordt vergroot?’

Om deze vraag te beantwoorden is er onderzoek gedaan naar de doelgroep van Amdo Food Company en Fair Trade Original, aan welke waarde zij hechten bij de aankoop van FMCG, de samenwerking tussen Amdo Food Company en Fair Trade Original en hoe Amdo Food Company in samenwerking met Fair Trade Original deze waarden kan creëren.

Ten eerste moet Fair Trade Original samenwerken met Amdo Food Company om hun noedels biologisch te gaan produceren. Aangezien de omzet van biologische producten de sterkst groeiende producten zijn bij Fair Trade Original, toont dit aan dat dit voor omzetgroei kan zorgen. Volgens het onderzoek is de doelgroep sneller geneigd de noedels te kopen wanneer deze fair trade en biologisch zijn en zijn zij bereidt er meer voor te betalen. Fair Trade Original bezit al de kennis om producten biologisch te maken, dit zal nader toegelicht worden in het implementatieplan.

Om de omzet te vergroten van Amdo en Fair Trade Original kunnen zij ook gebruik maken van storytelling. Dit zal echter niet in samenwerking hoeven met Amdo. De communicatie zal vanuit Fair Trade Original moeten komen, aangezien hun merk en logo op de producten staan. Welwillende willen het gevoel hebben dat ze een steentje bijdragen en door nadrukkelijker hun missie over te brengen zullen zij de producten sneller aanschaffen.

31 May 2018 22:39