Wessanen verbetert zijn impact in de keten met de IMVO-Voucher

Summary
Het realiseren van een positieve impact in de keten dankzij een IMVO-Voucher
Wessanen verbetert zijn impact in de keten met de IMVO-Voucher
best practice

Het Nederlandse voedingsmiddelenbedrijf Wessanen heeft een focus op gezond en duurzaam voedsel. Voor hun theemerken kopen zij Indiase theeën in. Het bedrijf wil duurzame producten aanbieden en bijdragen aan eerlijke handelsketens. Met de IMVO-Voucher van MVO Nederland onderzochten zij theeplantages met een Social and Environmental Assessment. 

Analyse naar arbeidsomstandigheden, gezondheid en milieu-impact

Company Soil & More Impacts (SMI) voerde het onderzoek uit. Daarvoor verzamelden zij data van vier theeplantages. Ze maakten hierbij gebruik van tools zoals de Cool Farm Tool maar bezochten ook een aantal plantages. De focus van het onderzoek lag op arbeidsomstandigheden en de gezondheid en veiligheid van de medewerkers. Op milieugebied ging de aandacht naar bodem, klimaat, water, gewassen en biodiversiteit.  

Met de inzichten uit het onderzoek wil Wessanen hun negatieve milieu-impact verkleinen en werken aan goede arbeidsomstandigheden op de theeplantages. De adviezen uit het onderzoek vormen een basis voor toekomstige projecten met de leveranciers zoals een Carbon Insetting program waarmee Wessanen maatregelen neemt om hun CO2 footprint binnen de handelsketen te verkleinen. 

Resultaten 

De inzichten uit het onderzoek hebben resultaat. Op sociaal gebied past Wessanen nieuwe maatregelen toe op de plantages. Zo meten zij de afwezigheid van medewerkers en wordt er aandacht besteed aan het verminderen van alcoholgebruik onder de medewerkers. Uit het onderzoek blijkt dat er nog kansen liggen op het gebied van governance die impact hebben op sociale dimensies. Bijvoorbeeld door trainingen aan te bieden aan medewerkers en managers bijvoorbeeld over veiligheid en werktechnieken als composteren. 

Op milieugebied leveren de inzichten uit het onderzoek ook waardevolle aanpassingen op. Zo zijn er bomen geplant om het aantal bomen per hectare te verhogen. Ook wordt er op de plantages gewerkt aan het verbeteren van de bodem, bijvoorbeeld door het gebruik van compost en het bedekken van de bodem met plantaardig materiaal. 

Verbeter je keten met een IMVO-Voucher

Heb jij ook een vraagstuk over jouw internationale leveranciersketen? En wil je onderzoek doen naar verbeterpunten? Vraag dan een IMVO-Voucher aan. 

Lees meer over IMVO-Vouchers
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?