Oegandese jongeren experimenteren met inkomsten uit paddenstoelenteelt

Summary
Met de IMVO-voucher onderzocht Deventer Koffie hoe zij winst konden maken op de productie van koffie in Oeganda.
Oegandese jongeren experimenteren met inkomsten uit paddenstoelenteelt
best practice

Deventer Koffie is een Nederlands koffiemerk dat haar koffiebonen rechtstreeks aankoopt bij koffieboeren in Oeganda die produceren met respect voor het milieu. Deventer Koffie betaalt deze koffieboeren een faire prijs. Met de IMVO Voucher deed het bedrijf een onderzoek naar de mogelijkheid om ook jongeren in het land aan een inkomen te helpen.

Het doel van Deventer koffie is het terugbrengen van de winst op koffie uit Oeganda. Dit doet het bedrijf bijvoorbeeld door het helpen van jongeren bij het starten van hun eigen bedrijf in de koffieketen. Deventer Koffie richt zich daarbij op het plattelandsgebied Kibinge waar koffieboeren verenigd zijn in een coöperatie. Een van de mogelijkheden voor het vergroten van de inkomsten van jongeren in het gebied, is het kweken van paddenstoelen. Deventer Koffie zette de IMVO-Voucher in om te onderzoeken hoe je eetbare paddenstoelen kan telen op een restproduct uit de koffieketen. Dat deden ze met een pilotproject.

De pilot

Het doel van het onderzoek was om een recept te ontwikkelen voor een geschikt en betaalbaar substraat voor het kweken van paddenstoelen. Dit gebeurt nu vaak op resten uit de katoenteelt, waarvoor men moet betalen. In het recept is gezocht naar toepassingen met ‘coffee husk’. Dat zijn de vliesjes van een koffieboon. Op deze manier krijgt dit restproduct een waardevolle bestemming en hebben de jongeren die deelnamen aan de pilot een bron van inkomsten. In de pilot is de samenwerking gezocht met de coöperatie van koffieboeren van Kibinge (KCFCS). Zij zijn nu partnerorganisatie voor Kibinge Mushroom Farmers Association, de organisatie die met deze pilot is opgericht. Aan de pilot hebben vijftien werkloze jongeren deelgenomen.

Resultaat

De pilot heeft een bruikbaar recept voor substraat opgeleverd waarin coffee husk wordt verwerkt. De opbrengst was twintig kilo aan paddenstoelen waarvan vijftien kilo is verkocht en de rest is gebruikt voor eigen consumptie. Dankzij het recept waarin alle processtappen zijn opgenomen, kunnen mensen zelf paddenstoelen telen zonder verdere training. Op deze manier hebben zij toegang tot gezond voedsel en kunnen zij met de verkoop van paddenstoelen extra inkomsten genereren. De deelnemers van de pilot hebben zicht verenigd in de Kibinge Mushroom Farmers Association en hebben de eerste stappen gezet om tot een regionale marktbenadering te komen.

Toekomst

De jongeren experimenteren nog met het verfijnen van het substraat en het verhogen van de opbrengsten. Dit doen zij onder begeleiding van een Oegandese trainer. Ook werken zij aan de versterking van de organisatorische en bedrijfsmatige positie van de Kibinge Mushroom Farmers Association en haar leden. Deventer Koffie heeft als doel het recept te verspreiden in Oeganda en daarbuiten en daarbij de paddenstoel als voedingsmiddel te promoten. Het recept bleek een bruikbare basis te zijn. Een kanttekening is wel dat het toepassen van het recept vraagt om lokale kennis. Zaken als vochtgehalte kunnen verschillen per gebied. Dit vraagt om lokaal praktijkonderzoek.

Ook aan de slag gaan om je keten te verduurzamen? Wacht niet langer en vraag een IMVO-voucher aan waarmee je je plan in de volgende versnelling brengt.

Meer info over de IMVO-voucher
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?