NutriSuin werkt aan duurzame varkenshouderij in Colombia

Summary
NutriSuin heeft met behulp van een IMVO Voucher onderzoek gedaan naar het verduurzamen van varkenshouderijen in Colombia
NutriSuin werkt aan duurzame varkenshouderij in Colombia
best practice

NutriSuin heeft, met behulp van een IMVO Voucher, onderzoek laten doen naar de varkensketen in Colombia, met het doel deze te verduurzamen.

NutriSuin/HoCoTec hebben een onderzoek laten doen naar de varkensketen in Colombia. Dit hebben ze in samenwerking met handelspartner ProSos SAS in Colombia gedaan. NutriSuin/HoCoTec wilden graag weten in hoeverre de varkensketen duurzaam is en vooral hoe die duurzaamheid verhoogd kan worden. De vraagstelling die ze hebben opgesteld was: wat is de CO2 footprint van deze specifieke keten?

De uitvoering van het onderzoek deed de HAS uit Den Bosch. Eerst is de Colombiaanse varkenssector onderzocht: hoe ziet de varkenshouderij eruit in Colombia? De onderzoekers hebben daarna op basis van deze informatie een LCA (Life Cycle Analysis) opgesteld en berekend. Daarnaast zijn de factoren met een directe rol in de CO2 footprint vastgesteld. Het bleek dat vooral het voergebruik en het voerverbruik belangrijk zijn. Hierin kan nog veel positieve impact gerealiseerd worden ten aanzien van de CO2 voetafdruk. Er is vervolgens onderzocht welke aanpassingen nodig zijn om in het voer te verduurzamen en welke andere voeropties een mogelijkheid zijn. De LCA is uiteindelijk doorontwikkeld in een meet-tool, die gebruikt kan worden in een trainingsprogramma voor de varkensboeren.

Ook geïnteresseerd in de CO2 footprint van jouw handelsactiviteiten in het buitenland? Vraag een IMVO Voucher aan! 

MEER INFORMATIE
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?