Jaguar onderzoekt hoe bij te dragen aan duurzaam watermanagement bij hun telers

Summary
De IMVO-Voucher helpt ondernemers
Jaguar onderzoekt hoe bij te dragen aan duurzaam watermanagement bij hun telers
best practice

Jaguar – the fresh company is een importeur en distributeur van verse producten en fruit. Het bedrijf koopt deze producten wereldwijd in. Ook in regio’s waar water schaars is. Om de productie in de toekomst veilig te stellen, zette het bedrijf de IMVO-voucher in om onderzoek te doen naar duurzaam watermanagement bij hun telers. Lees hier wat dat opleverde.

Samen met Soil & More Impacts (SMI) maakte Jaguar gebruik van onderzoeksdata uit verschillende landen. Een van de uitkomsten was dat het overgrote deel van de gebieden waar Jaguar haar citrusvruchten en druiven inkoopt, last heeft van waterschaarste. Ook blijkt dat het telen van deze gewassen de waterschaarste in die gebieden verergert.
 

Uit het onderzoek blijkt verder dat de situatie op boerderij- en lokaal niveau kan worden verbeterd. Het onderzoek beoordeelde methoden als bodembeheer en (technisch) landschapsbeheer als effectief. Om het probleem op grotere schaal op te lossen is echter samenwerking in de waardeketen en met lokale watergebruikers nodig. Het betalen voor ecosysteemdiensten en Integrated Water Resource Management komen uit het onderzoek als mogelijke oplossingen.
 

Een ander belangrijk inzicht is dat lang niet alle boeren gebruik maken van een goed irrigatiesysteem. Een druppelsysteem is het meest efficiënt. Dit wordt echter niet overal gebruikt door gebrek aan kennis of financiële middelen. Jaguar wil dit onderwerp bespreken met telers.
 

Toekomst
Een van de aanbevelingen waarmee Jaguar meteen aan de slag gaat, is het werken aan grondverbetering. Dit pakt het bedrijf op in samenwerking met handelspartner Agroland. Een methode die het bedrijf voorlopig eerst in Egypte toepast, is het gebruik van snoeiafval als bodembedekker. Door het snoeiafval te versnipperen en te verspreiden over de plantages, kan de grond meer vocht vasthouden. Verdere stappen zijn om de bovenste laag van de bodem zo te gaan bewerken dat deze nog meer vocht gaat vasthouden. Het idee is om deze aanpak ook bij andere telers en in meer landen toe te passen. Jaguar voert gesprekken met telers om te peilen of die hiervoor openstaan en of zij bereid zijn hierin te investeren.

Lees hoe jij ook gebruik kunt maken van de IMVO-Voucher

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?