Fairchar doet haalbaarheidsonderzoek voor de productie van biochar in de Democratische Republiek Congo

Summary
De IMVO-Voucher helpt ondernemers
Fairchar doet haalbaarheidsonderzoek voor de productie van biochar in de Democratische Republiek Congo
best practice

Het bedrijf Fairchar zet landbouwafval om in een aantal duurzame producten als biochar, syngas, houtazijn en bio-oil. Het bedrijf zette de IMVO-voucher in om businesskansen in de Democratische Republiek Congo te onderzoeken.

Biochar is een houtskoolachtige stof die veel CO2 bevat en in de grond gestopt kan worden om de bodem te verrijken. De CO2 die het bevat komt dan dus niet vrij in de lucht. Met deze manier van CO2 opslag kunnen Carbon Credits verdiend worden.
 

carbon2soil REACH centre
Fairchar wilde graag een carbon2soil REACH centre opzetten in Bukavu (Democratische Republiek Congo). Hier zou de verwerking van landbouwafval plaats kunnen vinden. Bukavu leek een heel geschikte locatie vanwege de arme grond en landbouwers die erg gebaat zouden zijn bij verrijking van die grond. Het bedrijf zou hiermee lokale boeren, lokale ondernemers (die het centre runnen) en EU-bedrijven met een CO2-zorgplicht bij elkaar brengen in een business case.
 

Met hulp van de IMVO-voucher heeft Fairchar aan RAM Developments gevraagd de haalbaarheid van dit plan te onderzoeken. De belangrijkste onderzoeksvraag was of de beoogde lokale handelspartner daadwerkelijk een geschikte samenwerkingspartner zou zijn. Ook de lokale afzetmogelijkheden voor de producten die niet in de grond gestopt zullen worden (pyrolyse olie en houtazijn) werden meegenomen in het onderzoek.
 

Bevindingen
Veel factoren uit het onderzoek bleken positief te zijn. Toch leidde het onderzoek tot een negatief advies. De lokale boeren bleken de toepassingen en voordelen van bio-producten als houtskool, houtazijn en houtolie niet duidelijk te vinden. Ook bestonden er misverstanden over de financiering van het project bij de mogelijke handelspartner. Deze struikelblokken bleken te groot om op de geplande locatie het project voort te zetten.

Dankzij het onderzoek zijn veel onnodige kosten voor Fairchar voorkomen. Het bedrijf onderzoekt nu mogelijke andere handelspartners en andere locaties.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?