C-creators – Honderdduizend huizen circulair

Summary
De transitie naar de circulaire economie binnen de Metropoolregio Amsterdam versnellen en opschalen
C-creators – Honderdduizend huizen circulair
best practice

Tot 2040 komen er in de regio Amsterdam 240.000 woningen bij. Hiervan wil stichting C-creators, in samenwerking met diverse partijen uit de sector, minimaal veertig procent op circulaire principes funderen. Met ruim 11.000 huizen in het portfolio is C-creators al flink op weg.

Honderdduizend circulaire huizen

Tot 2040 komen er in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) circa 240.000 woningen bij. Denkend aan de grote milieuschade en klimaatproblematiek die met het lineaire bouwproces gepaard gaan, is het van essentieel belang dat we deze woningen op circulaire principes funderen. Als we dat niet doen, kunnen de lineair gebouwde huizen zorgen voor veel afval, verlies van kostbare materialen, onnodig veel uitstoot en vervuiling door het uitvloeien van schadelijke stoffen in de biosfeer.

Om ervoor te zorgen dat een groot deel van de verwachte woningen circulair en duurzaam is gebouwd, streeft stichting C-creators ernaar om verantwoordelijk te zijn voor de bouw van minimaal veertig procent van de 240.000 huizen. Dat komt neer op bijna honderdduizend circulair gebouwde woningen.

Brede bouwkolom

Als stichting werkt C-creators in de bouwindustrie samen met een netwerk van partners die een brede reflectie vormen van de bouwkolom: architecten, projectontwikkelaars, toeleveranciers en kennisinstellingen zijn aangesloten bij het circulaire bouwprogramma, maar ook TNO, EIB en Cirkelstad doen mee als centrale initiatiefnemers in de realisatie van het ambitieuze plan om honderdduizend circulaire woningen te bouwen. Op die manier innoveert C-creators de keten als keten: de partijen in de bouwindustrie zijn voor C-creators geen afgezonderde schakels, zoals partijen in de lineaire productieketen zich kenmerken, maar partners die elkaar aanvullen, nieuwe kennis leveren en inspireren tot circulair ondernemen. Samenspel brengt optimale oplossingen boven tafel.

Daarnaast creëert de organisatie niet alleen een platform voor verschillende partijen in de keten, maar ook voor verschillende disciplines. Opschalen naar een circulaire bouw vraagt immers om gezamenlijke inspanning vanuit alle relevante disciplines. Circulair bouwen, kringlooplandbouw, duurzame mobiliteit, vruchtbare bodem en schoon water zijn slechts een handjevol van de kennisgebieden die binnen het bouwprogramma aan de orde komen.

Draagvlak en daadkracht

De statistieken laten verre van geringe prestaties zien in de korte tijd dat het bouwprogramma bestaat. In oktober 2018, ongeveer een jaar na de aanhef, is C-creators reeds betrokken bij het duurzaam ontwikkelen van 11.030 huizen. Tegen 2040 moet dit getal gestegen zijn naar 96.000; zo is C-creators al aardig op weg. Bovendien staat het programma niet slechts in het teken van bouwen, maar creëert het ook draagvlak voor circulaire innovatie door veel partijen samen te brengen: al 36 partners zijn aangesloten bij het bouwprogramma. Ook sociale media blijven niet achter. Sinds de start heeft de organisatie alleen al via LinkedIn ruim 10.000 mensen bereikt. Tien projecten zijn gerealiseerd, twintig wachten nog op een akkoord. Tot slot heeft het initiatief gezorgd voor masterclasses, communities of practices voor aangesloten gemeentes en verschillende circulaire workshops. Zo blijkt uit de cijfers: C-creators is een daadkrachtige verbinder die grote groepen mensen weet te inspireren tot circulaire vooruitgang.

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt MVO Nederland de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.

Heb jij ook een Best Practice die je wilt delen? Neem dan contact met ons op. Dit artikel is geschreven door Thom Hamer in opdracht van MVO Nederland.

https://naturalcapital.futureproof.community/uploads/2f90a88de5f8cd778f20b83f59678920_large.png
Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?