Africa Sustainable Aquaculture werkt aan voedselzekerheid in Ethiopië met Tilapia-kwekerijen

Summary
De IMVO-Voucher helpt ondernemers
Africa Sustainable Aquaculture werkt aan voedselzekerheid in Ethiopië met Tilapia-kwekerijen
best practice

Africa Sustainable Aquaculture (ASA) wil een tweede Tilapia-kwekerij starten in Ethiopië en onderzocht de maatschappelijke risico’s met de IMVO-Voucher. ASA is inmiddels begonnen met de aanleg van visvijvers en bouwt het project volgens de adviezen van het rapport.

Africa Sustainable Aquaculture (ASA) richt zich op de hoogwaardige productie van tilapia voor de lokale markt en export, om op die manier bij te dragen aan voedselzekerheid, werkgelegenheid en capaciteitsopbouw in het land. ASA is ontstaan vanuit het idee dat duurzaam investeren in een land bijdraagt aan de zelfredzaamheid ervan.
 

ASA liet een onderzoek uitvoeren naar de lokale maatschappelijke risico’s die de bouw van een tweede Tilapia-kwekerij met zich meebrengt. Met een Environmental & Social Risk Assessment zijn de maatschappelijke risico’s van het project inzichtelijk gemaakt en concrete aanbevelingen gedaan over het beperken en managen van die risico’s.
 

Inzichten
Het onderzoek heeft ASA inzicht gegeven in de voordelen en risico’s van het project. Zo bezitten veel lokale boeren weinig land en zal de kwekerij werkgelegenheid opleveren voor die boeren en de lokale gemeenschap. Ook heeft ASA inzicht gekregen in de invloed die het project zal hebben op de lokale gemeenschap. Een van de aandachtspunten is de politieke situatie in het land in de aanloop naar de verkiezingen. Een goede band opbouwen met de lokale community moet voor stabiliteit en vertrouwen zorgen om dat risico zo veel mogelijk te beperken.
 

Toekomst
ASA Ethiopië is begonnen met het verplaatsen van viskooien van de bestaande kwekerij naar deze nieuwe kwekerij. De adviezen uit het onderzoek worden opgevolgd en de lokale gemeenschap is akkoord met het project. ASA Ethiopië is begonnen met de aanleg van visvijvers en bouwt het project op zoals in het rapport omschreven is.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?